Upozoňujeme, že obsah stránek není vhodný pro děti, budoucí či kojící matky, ani pro lidi ze slabým srdcem.

Na stránkách se může objevovat tématika duševní či tělesné pornografie.

Prohlížení stránek muže způsobit záchvaty vzteku, gigantismus nebo prdelitidu.

Před vstupem se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Vstup na vlastní nebezpečí, divadlo Marza ani autor stránek nenese žádnou

odpovědnost za případnou újmu, ať už duševní či tělěsnou.

 

                                                                                                          

 

 

 

Vítejte na stránkách
(ne)oblíbeného antidivadleního
spolku Marza